TRA CỨU

KẾT QUẢ DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2021Mã đăng ký Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Số báo danh Chuyên ngành Môn luận KTTH Ngoại ngữ Điểm xét tuyển
(Luận x 0.4 + KTTH x 0.6)
Ghi chú